Disclaimer

De cliënt begrijpt dat de rol van de leefstijlcoach niet bestaat uit het verlenen van diensten op het gebied van gezondheidszorg, medische of voedingstherapie, of het diagnosticeren, behandelen of genezen van een ziekte, aandoening of andere fysieke of mentale aandoening van het menselijk lichaam.

De  leefstijlcoach is een mentor en gids die is opgeleid in functionele gezondheids-coaching om cliënten te helpen hun eigen gezondheidsdoelen te bereiken. Zij helpt cliënten bij het bedenken en implementeren van positieve, duurzame veranderingen in hun levensstijl. De cliënt begrijpt dat de coach niet handelt in de hoedanigheid van een arts, psycholoog of andere gelicentieerde of geregistreerde professional, en dat elk advies dat door de coach wordt gegeven niet bedoeld is om de plaats in te nemen van advies van deze professionals. Wanneer de cliënt onder de zorg van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg staat of op dit moment gebruik maakt van voorgeschreven medicijnen, dient de cliënt te overleggen over eventuele dieetveranderingen of mogelijk gebruik van voedingssupplementen met zijn of haar arts, en mag niet stoppen met de voorgeschreven medicijnen zonder eerst met zijn of haar arts te overleggen. De cliënt heeft ervoor gekozen om met de coach te werken en begrijpt dat de ontvangen informatie niet moet worden gezien als een medisch of verpleegkundig advies en niet bedoeld is om de plaats in te nemen van het zien van erkende gezondheids-professionals.

 

Persoonlijke verantwoordelijkheid en vrijgave van gezondheidszorggerelateerde claims

 De cliënt erkent dat de cliënt zelf verantwoordelijkheid neemt voor het leven en het welzijn van de cliënt.

De cliënt neemt uitdrukkelijk de risico’s van het programma op zich, inclusief de risico’s van het uitproberen van nieuwe voedingsmiddelen of supplementen, en de risico’s die inherent zijn aan het aanbrengen van veranderingen in de levensstijl. De cliënt ontslaat de coach van alle aansprakelijkheid, schade, rechtszaken, beschuldigingen, rechtszaken, geldbedragen, vorderingen en eisen van welke aard dan ook, in rechte of naar billijkheid, die de cliënt ooit had, nu heeft of zal hebben in de toekomst tegen de coach, voortvloeiend uit de vroegere of toekomstige deelname van de cliënt aan, of anders met betrekking tot, het programma, tenzij de coach ernstig nalatig is geweest.

 

Vertrouwelijkheid

De coach zal de informatie van de cliënt privé houden, en zal de informatie van de cliënt niet delen met derden, tenzij de wet daartoe verplicht.